Yeni Internet Adresimiz: www.piyaportal.de


| | Search:Ti di geyrayis | | | | | Empfehlen | Home:Keye

» PIYA-FORUMUN YENI ADRESI: www.piyaportal.de [ Login | ]


Biz Zazayız,Peki Zazalar Kim?


- Peré Sıfti  | So Forumi ser
Núskaré meqali: Murat Soysal (Tavz‘dan akt.) Wext: 03.03.2009 02:46:07 PM

Biz Zazayız,Peki Zazalar Kim?
9.Murat SOYSAL

Tarih: 2 Mart 2009 Pazartesi


18.yüzyıldaFransız ihtilaliyle(1789) başlayan milliyetçilik akımı; Miletlerikökenlerini(geçmişlerini) aramaya sevk etmiştir. Zira bu tarihi olaydansonra insanlar soy şecerelerini toplumlar ise tarihi geçmişlerinibelgelendirme ve ortaya çıkarma konusunda yarişa  koyulmuşlardır. Dünyatarihine baktığımızda pek çok ırk kendi geçmiş tarihini belgeleredayanarak ortaya koymuştur. Peki, dünyadaki bütün insanların kökenibeli olmuş mudur? Nerden geldikleri, kime dayandıkları, hangi devletlerkurdukları belimi? Tarihte ne gibi rolleri olmuştur kanıtlanmış mı?Maalesef bunlara benzer sorulara vereceğimiz cevap olumsuzdur. İşte buyazıda tarihine kısaca göz atacağım zazalar da  sis perdesi altındakalmış, tarihi geçmişleri aydınlatılamamış guruplardan bir tanesidir.Zazalarıntarihi kökenleri nereye dayanmakta ve tarihte kurdaklarıherhangi bir devlet var mı? Sorusuna cevap vereceğim bu yazımda.
     Tarihte zazalar tarafından kurulan tek devlet(bu kaynaklara dayanılarakanlatılan tek devlettir.); 928-1043 yılları arasında orta iranıkapsayan bir coğrafyada kurulmuş “zıyar devleti”dir. zazalarınkurduğu bu devlet; Taberistan ve Gürcan’ı da içine alarak güneydeIsfahan ve hamedana, batıda el-cezire ve ıraka, kuzeyde ise ön Kafkasyaya kadar uzanan geniş bir alana yayılmıştır. 1040’lara gelindiğindezayıflayan devlet 1043’te tamamen yıkılmıştır.
        Zıyardevletinden sonra değinmemiz gereken diğer önemli bir devlette; Herat,Kabil ve Kandahar ile çevrili Gur bölgesinden adını alanGurlular(1000-1215) devletidir. Bu devlet zazalar tarafındankurulmamıştır. Ancak devletin buyruğu altında bulunanlardan çoğununzaza olduğu bilinmektedir ki bazı tarihçiler bundan hareketle zazalarıngurlulara dayandığını ileri sürmektedirler. Ziyar   devletinin yıkılışıile gurluların kuruluş tarihleri dikkate alınırsa ziyar devletidağıldıktan sonra zazaların gurluların bayrağı altına girdiklerisonucuna varabiliriz. Aslında gurluların kim olduğu hakında da kesinbir sonuca varılamamıştır. Tabakat-ı Nasiri de bunların arap olduklarıbelirtilmiş ise de çoğu tarihçimiz bu devletin kurucularının ve devleterkanının isimlerinden hareketle bu devleti kuranların Türk olduğunu vedolayısıyla devletin de bir Türk devleti olduğunu ileri sürerler.      
            Gurlular devleti tarihinin aydınlatılması kanaatimcezazalarla ilgili önemli bilgileri de ortaya çıkaracak ve az da olsazazalar hakındaki bilgimiz pekişecektir. Zazaların nereye ve kimedayandığı hakında pek çok kitapta bilgi verilmektedir. Fakat neyazıktır ki bu kitap yazarlarının çoğu belgelerden değil hislerindenhareket etmektedirler. Kimileri kürttürler derken bazıları da Türkolduklarını ileri sürmektedirler. Ekrem Memiş; kaynayan kazan Ortadoğuadlı kitabında zazaların türk olduğu konusunda ısrarlı olamasına rağmenbu konuda hiçbir belge göstermemektedir. Dünya tarihinin geçmişi hergeçen gün aydınlanmakta ve aydınlığa kavuşturulmaktadır. Zazalarıntarihinin de zamanla aydınlatılacağından kuşkum yoktur  

9.Murat SOYSAL
x_8822@hotmail.com, Biz Zazayı z Peki Zazalar ...

  • Biz Zazayız,Peki Zazalar Kim? (Murat Soysal (Tavz‘dan akt.) | 03.03.2009 02:46:07 PM)


Copyright©: Sitemizde yer alan resim, metin ve her türlü bilginin izinsiz olarak kullanılması ve kopyalanması yasaktır. Aksi halde Bilgisayrinizin sitemize girisi kilitlenecektir (IP-Lock): Telif©: Bê izin kopya kerden u desta gırotena resman, metnan u hırg tewr zanin a kı site da ma dı ca gêna yasaxa.

Informationen zum Datenschutz | ForumRomanum - Jetzt kostenlos ein eigenes Forum erstellen!