Yeni Internet Adresimiz: www.piyaportal.de


| | Search:Ti di geyrayis | | | | | Empfehlen | Home:Keye

» PIYA-FORUMUN YENI ADRESI: www.piyaportal.de [ Login | ]


ZAZACA Kürtçenin Lehcesi midir? Zazalar Kürt müdür? ve Bazı Temel Hususlar


- Peré Sıfti  | So Forumi ser
Núskaré meqali: Osman Sabri Zaza NET Forum (akt) Wext: 22/02/2011 03:34ZAZACA Kürtçenin Lehcesi midir? Zazalar Kürt müdür? ve Bazı Temel Hususlar

Osman Sabri

Bizdeki bazı zazalar aymazlık içinde İstanbul fethedilirken papazların Melekler Erkek midir? Dişi midir? misali ZAZACA LEHÇE MİDİR? DİL MİDİR? tartışmasını devam ettirmeye devam etsinler Kürt Irkçıları İstanbul‘u fethetmekle meşguller ...

Türkçe Açıklması: yani, Biz Zazalar dilimizi tartışmaya devam ederken Kürt Irkçıları Zazaları ve doğudaki bil cümle halkları Kürtleştirmek için canla başla çalışıyorlar.
Bizdeki bazı aymazlar Kürtlerle dostluk, kardeşlik, komşuluk masalları ile meşgul olup uyutulurken Kürt ırkçıları gemilerini bir güzel yürütüyorlar.

Burada zaza ulusalcılığı da zazacılık da safiyane sade zazalık da, müslüman zazalığı da alevi zazalığı da sınıfta kalıyor maalesef...

Zaza ulusalcıları da , saf sade zazalar da, alevi, sünni ve diğer inançlara mensup zazalar da uyumaya devam ediyorlar. Bizdeki ulusalcılar, zazalar, dini, mezhebi hassasiyeti olanlar kendi dünya görüşleri ile yakınlık hissettikleri kürtçü veya türkçü gruplara siyasi hareketlere sempati ile Hep geriden kervana yetişmeye çalışıyorlar.

Kim ne derse desin, Kim nasıl hareket ederse etsin yerine göre bir tek kişinin bile dediği, savunduğu şey realite açısından daha çok gerçek doğruluğu ifade eder.

Yani çoğunluğun bir düşünceyi savunması değil doğru olan önemlidir.

Normal: çoğunlukça kabul gören şey‘dir Anormal: Çoğunlukça kabul görmeyen şey‘dir.
Bir insanın akıl sağlığının yerinde olup olmamasının ölçütü genel akıl sağlığı yerinde olanlarca kabul gören şey olur. Yani normal olan deli olmamak (akıl sağlığı yerinde olmak)(sıradan bir insan olmak) düşünce ve kendini kontrol mekanizmasının yerinde olmasıdır kısaca. Akıl sağlığı açısından Anormal olan ise sıradan bir insan gibi kendi kendini kontrol edemeyen insanı ifade eder ki bu da genel olarak deli (akıl hastalığı olan) olarak kabul edilir.

Toplumsal olay ve olgular açısından ise Normalite ve Anormalite çoğunluk ve azınlık olanın yaklaşımı ile ölçülemez.

Zazaların kürt olup olmadıkları meleklerin dişi veya erkek olduklarının saçmalığı gibi tartışma konusu yapılamayacak kadar elzemdir.

Etnoloji, Dil ve lehçe sosyal bilimsel konulardır. Her bilim dalının kendisine göre kabul görmüş kuralları ve araştırma yöntemleri olduğu gibi etnolojinin, dil bilimi ve onun alt kolu lehçe olmanın da kendisine göre kaideleri ve araştırma ve tespit yöntemleri vardır.
İnsanların kendi kendilerini adlandırmaları bu açıdan çok önemli değildir. Bilimin kabul ettiği gerçekler önemlidir.

Konumuz Zazacanın kendi başına bir dil olduğu olgusu ise bu açıdan Kürt ırkçılarının her türlü ekonomik ve siyasal gücü ellerinde bulundurmaları neticesinde medyatik alanlarda, halk içinde kürtlük propağandasının bilimsel açıdan bir önemi yoktur. Zazaların tamamı kendisini kürt görse, zazacayı kürtçenin lehçesi saysa bile zazalar dışında bulunan bilimsel verilerin zazaların kürt olmadığı gerçeğini değiştiremez.

Kürt ırkçılarının iştahla zazaları kürtleştirmekle meşgul olması bilimsel gerçekleri değiştiremez.

Günümüz de ZAZALARIN KÜRT OLMADIĞI BİLİMSEL GERÇEĞİ ortada iken Kürt ırkçılarının ve destekçilerinin faaliyetleri ZAZALARIN KÜRTLER TARAFINDAN ASİMİLE EDİLMESİ toplum bilimsel olgusu ile karşı karşıya bulunma durumunu ortaya çıkarmaktdır.

Bu gün zazalar halk içinde en basit güncel olan Kürtçe müzik ve Kürt Kültürünün etkisi ve hakimiyeti ile kürtlük propağandası ile, geçmişte ezilmişlerin güç ellerine geçince ezmesi durumu ile karşı karşıyadırlar. Geçmişte kürt dili ve kültürü, kürt kimliği yok sayılırken bu gün aynı kürtler tarafından zazaların dili ve kültürü, zaza kimliği kürtlük içinde eritilmeye çalışılmaktadır. Önemli bir kısım zaza orjinli insan da bilerek veya bilmeyerek buna maalesef çanak tutmaktadırlar. Nasıl mı? örneğin: düğünlerinde kürtçe müzik çalarak, ben zazayım ama kürtüm diyerek, yok şu alevi zaza müziği, alevi müziği dinlemem ben anlayışı ile alevi zaza da bu sünni , şafi zaza ben onların müziğini dinlemem gibi anlayışlarla nerdeyse hiç zazaca müzik dinlemediği halde kürtçe müzik okuyanın ise hiç bir kökenine bakmadan sadece kulağa hoş gelen güzel müziği ve melodisi yüzünden kürtçe müzik dinleyerek yapmaktadır. Aklı başında herkes bilir ki hayatta insanın dünya görüşünü etkileyen zaman içinde değiştiren müzik ve sanat kadar daha etkili bir şey yoktur. Yine nasıl mı? diyelim. Şöyle: Pop müzik dinleyen zaman içinde pop tüketim kültürünün etkisi ile dünya yansa umurunda değil bir hayat yaşamaya başlıyor.

Halk müziği dinleyen ister istemez toplumsal olana ilgi duyuyor, duygusal slow müzik dinleyen duygusal hassas duruma geliyor. Özgün, sol müzik dinleyen zamanla sol ideolojik dünya görüşüne yatkın duruma geliyor. Yabancı müzik dinleyen zamanla aslında yabancı olduğu başka bir kültüre angaje oluyor. Ve sonra da kendi öz kültürüne, kendi öz kimliğine yabancılaşıyor. İşte bu gün zazaların durumu da budur. Kürt kültürünün ve kimliğinin etkisi ile kendi kendisine yabancılaşmak. Ve Hatta yerine göre gayet normal olması gereken kendi zaza dili ve kültürü ile zaza kimliğinin savunulması anormal görünür duruma geliyor. Bu gün acı bir gerçektir ki bilimsel verilerin aksine zazaların önemli bir kısmı kendisini kürt görüyor kürt kültürüne, kürt kimliğine ait olanı bir kürtten daha fazla sahipleniyor. Evinde bir tane bile zazaca albüm bulunmayan aynı zazaların onlarca Kürt sanatçısının albümleri bulunuyor. Bu bir örnek…

Bir diğer konu da Kürtlerle evlilikler konusu? son yıllarda özellikle kürt zaza evlilikleri çıban başı gibi almış başını gidiyor. Son yıllarda anormal derecede niceliksel yani sayısal olarak kürt zaza evliği var. Bu normal mi peki? Eğer geçmişle kıyasladığınızda gözle görünür bir artış varsa bu hiç de normal bir durum değildir. Gördüğümüz kadarı ile kürt ırkçıları bilinen aleni Kürtleştirme faaliyetlerinin yanı sıra gelecekte de zazaları kökten Kürtleştirmek için kız erkek arkadaşlığı, sosyal sitelerde arkadaşlık (facebook gibi) yolları ile insanlarımıza safiyane insani duygularla yaklaşmaktadırlar. Arkadaşlık kurduktan sonra da önce kendi siyasi görüşlerine sempati duyar hale getirdikten sonra da zazaları Kürtlere sağlama bağlamak için işi evlilik noktasına götürmektedirler.

Hemşehrilik olgusu da ayrı bir sorundur. Hemşehrilik: şehirleşmenin olduğu, modernleşme ve sosyalleşmenin olduğu, insanların ekmek parası kazanmak için, okumak için veya daha iyi şartlarda, daha iyi yaşamak için memleketlerinde uzakta memleketli birileri ile duyduğu doğal yakınlık… Bu gayet doğal olan hemşehrilik duygusu ve olgusu da dikkat edilmezse ard niyetli ırkçılara alet olmak durumu ile sonuçlanabilmektedir.

Diğer bir konu da kürt ırkçılarının cami, cemevi gibi ibadethaneler üzerinde yürüttükleri faaliyetlerdir.

Burada ise dindar, dini mezhebi hassasiyeti olan insanları ibadet ve inancın suiistimal edilmesi yolu ile Kürtlüğe ve Kürtçülüğe çekme faaliyetleri göze batmaktadır.
Hedef (Kürtlerce kazanılması gereken insan veya insanlar) kitle ile aynı ortama girerek, namaz kılarak, cem ederek sonra da birebir insanları markaja alarak yine arkadaşlık yolu ile kendilerinden oldukları, bir oldukları imajı içinde hareket ederek zamanla Kürtleştirmektir.
Kürtçülerin Asıl halk içi insan kazanma yeri ise kahvehaneler, çay bahçeleri, pastaneler gibi insanların boş zamanlarını değerlendirmek için veya eğlenmek için bir araya geldikleri yerler. Yine yöntem aynı: arkadaşlık kurmak.

Nadir de olsa ayrıca hastaneler, hastane önlerinde, bekleme ortamlarında hasta muhabbetleri ile arkadaşlık kurarak zamanla Kürtlüğe ve Kürtçülüğe insanların sempati duymaları sağlanmaktadır.
Görüldüğü gibi temel metod arkadaşlık yöntemi; arkadaşınız olanla normalde bir yerde notr olarak kalacağınıza göre yaptıkları şeylere ses çıkaramayacak, tepki veremeyecek, vermeyecek duruma geleceksiniz. Aslında onların Yaptıklarının yöntem ve şekil olarak karşısında olsanız da iyi arkadaştır, bir bildiği vardır diye yaklaşacaksınızdır. Örnek arabaların yakılması, insanların tehdit edilmesi, çevreye zarar verilmesi gibi terör ve şiddet yöntemleri uygulayanlar çevrenizden bildiğiniz birileri olduğu için karşı da duramayacaksınızdır. İşte bu yüzden zamanımızda kimlerle arkadaş dost olduğunuzun çok büyük ehemmiyeti ortaya çıkmaktadır.

İşte bütün bu sebeplerle Bana Kimle Arkadaş Olduğun Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim denilmiştir.
Bu gün Zazalar özellikle Kürt Irkçıları tarafından dilleri, kültürleri ve kimlikleri ile asimile edilme durumu ile karşı karşıyadırlar.

Kendisine zazayım diyenin, özellikle kürt ırkçılarından, kürt ırkçılarının uzantısı olarak bilinçli olarak Kürtçülük yapan zaza kökenlilerden uzak durması gerekmektedir.

Kendisine zazayım diyenin dünya görüşü ne olursa olsun önce kendi dili ve kültürüne, zaza kimliğine sahip çıkması o doğrultuda yaşaması ve kürt kültürünün ürünü aykırı müzik ve sanatsal edebi eserlerden uzak durması gerekir. Eğer zaza dili ve kültürünün yaşaması isteniyorsa bu mutlaka gereklidir.

NOT: Makalemizdeki düşüncelerden yararlanacakların KAYNAK olarak sitemizi ve bizi göstermesi zaruridir.

, ZAZACA Kürtçenin Lehcesi midir ...

  • ZAZACA Kürtçenin Lehcesi midir? Zazalar Kürt müdür? ve Bazı Temel Hususlar ( Osman Sabri Zaza NET Forum (akt) | 22/02/2011 03:34)


Copyright©: Sitemizde yer alan resim, metin ve her türlü bilginin izinsiz olarak kullanılması ve kopyalanması yasaktır. Aksi halde Bilgisayrinizin sitemize girisi kilitlenecektir (IP-Lock): Telif©: Bê izin kopya kerden u desta gırotena resman, metnan u hırg tewr zanin a kı site da ma dı ca gêna yasaxa.

Informationen zum Datenschutz | ForumRomanum - Jetzt kostenlos ein eigenes Forum erstellen!